Her og nu

Menighedsrådsvalg 2016
Enhver, som er medlem af Folkekirken og fyldt 18 år, kan stille op til valg i menighedsrådet. Menighedsrådet administrerer kirkens ejendomme og økonomi og har ansvaret for kirkens personale, dog med undtagelse af præsten, som er ansat af kirkeministeren. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i fire år ad gangen. Menighedsrådet mødes en gang om måneden og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning. Der gives dog honorar for varetagelse af rådets poster som formand, kontaktperson og kirkeværge. Kunne du tænke dig at stille op, så din stemme også kommer til at lyde fremover, skal du møde op til opstillingsmøde den 13. september kl. 19.00 i sognegården. Vel mødt!


Onsdag den 21. september kl. 16.00 – 19.00 er der indskrivning til konfirmationsforberedelse. Indskrivningen er for elever i 8. klasse og finder sted i Sengeløse Kirkes Sognegård, Landsbygaden 68. Medbring venligst kopi af dåbsattest.
Særligt

Nu er det tid for tilmelding til holdet, der starter efterår 2016.Sognepræstens indlæg på kirkesiderne i Sengeløse Nyt kan efterfølgende læses her på hjemmesiden.