Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, søn d. 20. dec 2015, kl. 16:30

Den lille Messias


Det er en fantastisk tanke, at Gud lader sig føde som et lille barn i en stald i Betlehem. Efterhånden som han vokser til, bliver verden bekendt med, at her har vi at gøre med den vældige Fader, evighedsguden, fredsfyrsten, Messias som vi kalder ham, som skal frelse mennesket.


Maleriet er af Caravaggio og forestiller den hellige julenat


I 2000 år har vi lyttet til hans ord, som står i Bibelen. Store ord. Gamle ord. Provokerende ord. I den grad radikale ord som:
Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.


Eller Ord som: I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.


Eller ord som: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det.


Eller ord som: Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.


Det er stærke ord, der siges til os fra den Gud, der i julen kommer mennesket nær ved at iklæde sig menneskelig skikkelse for at kommunikere sit budskab til mennesker på en måde vi kan forstå. Jesus forklarer, at han er sendt til verden på en mission, som koster lidelse, selvfornægtelse og død. Heri ligger hele Guds-kærligheden gemt til os mennesker. For den, som ønsker at følge Jesus som sin Herre og Frelser, betyder det, at det gamle selvoptagede egoistiske jeg skal korsfæstes, og et nyt jeg skal fødes, som hele tiden arbejder på at virkeliggøre Guds ord om kærlighed og tilgivelse i verden.


Det er ord som forpligter. Ord som kræver forandring. Ord som er vældig svære at efterleve. Her fra præstegården i julens måned skal blot lyde en lille julehilsen og opfordring til at lade julefreden sænke sig. Lad juleglæden få frit løb. Overvej alvorligt om noget af det der siges i julen om Guds kærlighed og tilgivelse kan give inspiration til vort eget liv? Mon ikke der er noget, der kunne trænge til at ændres eller til at blive taget op til fornyet overvejelse. Jeg ønsker alle en glædelig og fredfyldt jul!


Merry Lisbeth Rasmussen

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt