Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, søn d. 15. sep 2013, kl. 00:00

Kirkestatistik


Dette indlæg skal handle lidt om fakta og statistik for kirken i Sengeløse Sogn. Som det kan ses af nedenstående, bor der pr. 1. januar 2013 2.520 indbyggere i Sengeløse Sogn, som består af Sengeløse, Vadsby og Vridsløsemagle. Af dem er pr. 1. januar 2013 2.004 medlemmer af Folkekirken fælles om at betale udgifterne til driften af kirken, som er: Vedligeholdelse af bygninger, kirkegård og andet udendørsareal, aktiviteter og lønninger til personale, men ikke sognepræsten, som er lønnet af den såkaldte Fællesfond. Såvel indbyggertal som medlemstal er svagt stigende i sognet, hvilket er glædeligt. For kirken er det især glædeligt, at medlemstallet også er svagt stigende, da der dels er flere der ønsker at være en del af kirken, og dels fordi der så er flere til at løfte byrden med at betale udgifterne. Det er dyrt at vedligeholde en gammel middelalderkirke som vores, ligesom det er dyrt at have en kirke, der er åben året rundt for gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang etc. Jo flere betalende medlemmer des flere aktiviteter i kirken som kor, børnearbejde, sogneeftermiddage, litteratur- og filmkreds etc. Det er ikke anderledes end i resten af samfundet med betalende skatteydere, der er fælles om at betale til, at samfundet fungerer som det skal.


Til sammenligning kan jeg fortælle, at der i 2012 var 2.468 indbyggere og 1.980 medlemmer af folkekirken. Antallet af fødte, døde, døbte, konfirmerede, viede, kirkeligt velsignede og begravelser er for 2012.


Antal folkekirkemedlemmer: 2.004
Antal indbyggere: 2.520
Antal fødte: 23
Antal døde: 24
Antal døbte: 21
Antal konfirmerede: 30
Antal vielser: 7
Antal velsignelser: 1
Antal kirkelige begravelser: 19


Kommer der så nogen i kirken?

Ikke så sjældent bliver præsten spurgt, om der kommer nogen i kirken. Nogen forestiller sig, at det gør der sikkert ikke. De tørre tal kan til tider være ubarmhjertige, men de kan også aflive falske myter og forestillinger om, at kirken altid er tom. Jo, der er bestemt gudstjenester, hvor der kun sidder ganske få på bænken. Det kan så mænd også være hyggeligt og givtigt at være få. Der er også en del gudstjenester, hvor kirken er prop fuld. Især hen over sommeren kommer der ikke ret mange i kirken. Præsten og mange fra menigheden er gået på sommerferie. Men så begynder folk lige så stille at komme igen efter sommerferien. I 2012 kom der i alt 2. 964 kirkegængere til gudstjenesterne. Fordelt på 64 gudstjenester året rundt giver det 46,3 kirkegængere pr. gudstjeneste, hvilket slet ikke er dårligt i en lille landsby som Sengeløse.
Dertil kommer, at kirken er ude af huset og holde gudstjeneste i gennemsnit 20 gange pr. år for i alt 230 mennesker, hvilket giver en gennemsnitlig deltagelse på 11,5.


Hvem bruger ellers kirken?

Foruden kirkegængerne, som sidder på bænken søndag formiddag, bruges kirken af besøgende ved kirkelige handlinger som bisættelser, begravelser og vielser. I 2012 var der i alt 2.402 besøgende. Så bruges den af koncertgæster. I 2012 var der 221 besøgende fordelt på 5 koncerter. Til sogneeftermiddagene var der ca. 300 besøgende fordelt på 10 eftermiddage. Det giver i alt 6.117 besøgende i kirken på et år. Det er mange mennesker der passerer kirken hvert eneste år. Dertil skal regnes besøgende ved kirkens aktiviteter som børne- og voksenkor, babysalmesang, minikonfirmand, juniorkonfirmand, konfirmander, litteratur- og filmkreds og alt det løse. Rundt regnet må man vel sige, at kirken er i brug i Sengeløse. Og for præsten er det kilde til stor glæde at være i kontakt med så mange af byens borgere hen over et år.


Merry Lisbeth Rasmussen

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt