Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, tir d. 11. sep 2012, kl. 00:00

Hvordan skal vi være kirke?


Overvejelser op til menighedsrådsvalget d. 13. november 2012


Man kan være samfund på flere måder. Man kan være et velfærdssamfund, hvor skattekroner går til den offentlige sektor, der tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Man kan også være et samfund, hvor de frie markedskræfter regerer, og hvor enhver må tage vare på sig selv. Under alle omstændigheder er samfundsanalytikere enige om, at velfærdsstaten, som vi kender den, ikke kan blive ved med at bestå, uanset om det er en venstre- eller højreorienteret regering, der sidder ved magten. Hvis staten kommer til at fylde mindre i fremtiden, og derfor overlader den enkelte til at klare sig selv, fordi skatteyderne bliver færre, kommer kirken sandsynligvis til at fylde mere. Vi må derfor overveje, hvordan vi skal være kirke - med eller uden en social profil. Og når jeg siger kirke, er det ikke kun præst, menighedsråd, personale. Det er os alle sammen, enhver som er medlem af kirken. Det er os der ER Folkekirke. Jeg beder jer derfor om at tænke med.


Har kirken et særligt ansvar?

Skal kirken have en social profil? Har kirken et særligt ansvar for næsten, for den der har det svært? Har kirken et særligt ansvar for den fattige, for den syge, den ensomme? Har kirken et særligt ansvar for de flere og flere utilpassede grupper, som dukker op her og der, og som samfundet allerede nu ikke magter at tage sig af? Har kirken et særligt ansvar for en generation af unge mennesker, som ikke kan finde fodfæste i samfundet, fordi der ikke er lærepladser eller jobs af finde? Jeg vil mene, at Kirken har et særligt ansvar. Kirken bør have en social samvittighed, fordi dens budskab handler om kærlighed og barmhjertighed. Du skal elske, siger Jesus: Du skal elske Gud og din næste som dig selv. Og kærlighed indebærer, at man skal tage sig af sin næste. Man skal handle til gavn for den anden. Man skal hjælpe den, der har det svært. Dem, der har hjælp behov. I kirken har vi et menneskesyn der handler om, at vi ikke kun har ansvar for os selv. Vi har også ansvar for andre. Hvis vi kan være enige om det, er det næste spørgsmål:

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt