Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, tor d. 7. jun 2012, kl. 00:00

Homoseksuelle vielser


Ny lov

Den 7. juni 2012 kl. 10.00 vedtog politikerne på Christiansborg, at homoseksuelle vielser skal være tilladt i Folkekirken. Dermed er homoseksuelle og heteroseksuelle ligestillet i lovgivningen med samme rettigheder og pligter, hvad angår kirkens ydelser. Dog er det den enkelte præsts afgørelse, om han eller hun vil vie homoseksuelle. Man respekterer dermed, at vielse af homoseksuelle kan være en samvittighedssag for den enkelte præst. Derfor skal den enkelte præst ikke tvinges til at foretage handlinger, der strider mod troen. I Sengeløse Kirke forholder det sig sådan, at undertegnede er tilhænger af homoseksuelle vielser.
Argumenter imod

Det er aldrig en let sag at bryde med 2000 års tradition og tænkning, som tilfældet er med den nye lovgivning. Det har altid været sådan blandt kristne og indenfor kirken, at homoseksualitet ikke har været accepteret, og derfor har vielser af homoseksuelle aldrig før været en mulighed. Der er fortsat stærk modstand i dele af kirken mod homoseksuelle vielser. Argumenterne imod går på, at Bibelen, både Det Gamle og Det Nye Testamente, forbyder homoseksuelt samliv. Mennesket er skabt som mand og kvinde, og således skal de leve sammen. I sin iver efter at komme folk i møde har Folkekirken taget det første skridt på moralske og relativistiske afveje, og modstanderne spørger nu sig selv: Hvad mon det næste bliver? En legitimering af flerkoneri? Og hvad med børneægteskaber?


Kærlighed er kærlighed

Til det vil jeg sige: Døren til Sengeløse Kirke står åben for alle uanset køn. For kærlighed mellem to voksne mennesker kan aldrig være forkert. For mig er det afgørende, at parterne er i forholdet af egen fri vilje og af kærlighed til den anden. Derfor kan børneægteskaber aldrig sidestilles med vielser af homoseksuelle. Et barn er ikke i forholdet til den voksne af egen fri vilje, men fordi det er blevet manipuleret, lokket eller måske tilmed bortført ind i en relation for at tilfredsstille den voksne. Her er der hverken tale om kærlighed, eller om to mennesker der ligeværdigt går ind i et forhold af egen fri vilje. Her er der udelukkende tale om en gemen forbrydelse. Kærlighed mellem to voksne frie mennesker er hverken gemen eller en forbrydelse. Kærlighed er kærlighed. Derfor kan homoseksuelle vielser og børneægteskaber ikke sidestilles.


Bibelens skrifter

Hvad angår Bibelens skrifter, er det rigtigt, at der tales imod homoseksualitet. Men der tales også for, at kvinder skal tie i offentlige forsamlinger, ligesom der tales om slaveri som den naturligste ting i verden. I dagens Danmark ville vi vel ikke være indstillet på at acceptere hverken kvinden som et andenrangs menneske uden rettigheder i forhold til manden eller slaveri i husholdningerne? Det er nu engang sådan, at Bibelen ikke er en facitbog. Den må altid fortolkes ind i tidens sammenhæng med sans for det essentielle i budskabet – for det der driver på Kristus. Det essentielle budskab i Bibelen handler ikke om fordømmelse, men om kærlighed. Jesus Kristus fordømte aldrig nogen. Derimod gik han i døden for mennesker – for alle mennesker af kærlighed. Og det vigtigste budskab han kom med til mennesker, er budskabet om Guds rige og om ham selv som menneskets frelser. Den eneste lov Kristus gav mennesket, er loven over alle love: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og din næste som dig selv. Hvis du gør det…hvis du elsker, er du i Gud, og Gud er i dig, og så er du et Guds barn.


De måske egnede

Hvorfor skulle den kærlighed, der er imellem to mænd eller imellem to kvinder, ikke være god nok? Man kan ikke bede en homoseksuel om at holde op med at være homoseksuel, fordi andre synes det er en vederstyggelighed. Lige så lidt kan man bede en heteroseksuel om at holde op med at være heteroseksuel, fordi andre synes, det kunne være en vederstyggelighed. Man har den seksuelle orientering, som man er født med, og når bare kærligheden er mellem to ligeværdige mennesker, som er i forholdet af egen fri vilje, kan kærligheden ikke være forkert eller for den sags skyld uegnet til at få lyst Guds velsignelse over sig i kirken med et dertil udarbejdet ritual.


Mangfoldig forskellighed

I Folkekirken er der tradition for, at vi kan tænke og tro forskelligt. Der er højt til kirkens hvælvinger med god plads til diskussioner og uenighed. Folkekirken har tradition for at kunne rumme mangfoldighed og forskellighed, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Der er plads til os alle – både tilhængere og modstandere af homoseksuelle vielser, kvindelige præster, vielser af fraskilte. Selv er jeg sognepræst i en kirke, hvor jeg ved, at der fortsat er mandlige præster, der er modstandere af kvindelige præster, og som derfor ikke anerkender kvindelige præster som præster, men snarere som vildfarne får. Men fred være med det. De må gerne være der med deres tro, ligesom jeg også må være der med min tro. Og sådan bliver det forhåbentligt også i spørgsmålet om vielser af homoseksuelle. Vi må gerne være der alle sammen i Folkekirken. Velkommen til de homoseksuelle!


Merry Lisbeth Rasmussen

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt