Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, lør d. 10. apr 2010, kl. 00:00

Et lykkeligt favntag


Kristendom kan ikke forstås
At være kristen er ikke et spørgsmål om at lære kirkens dogmer og læresætninger udenad. Det er heller ikke et spørgsmål om at have en intellektuel forståelse af kirkens lære. Kirkens tro kan kun tilegnes i det levede liv. Det samme gælder derfor også om pinsens budskab.


Kristendom må leves
Danmarks store helligåndsteolog Anna Marie Aagaard skriver om emnet: Hvis du virkelig vil forstå, hvad pinse er, så skal du begynde at relatere dig til Gud, og det har vi nogle bud på, hvordan man gør i de forskellige kirkelige kredse. Men det hænger grundlæggende sammen med at være en del af et fællesskab, hvor mennesker fortæller hinanden om deres vandring med Gud og prøver at leve et kristent liv og tilgiver hinanden.


I kød og i ånd må vi med andre ord sætte os selv i spil i samværet med Gud Helligånd og i fællesskabet med menigheden.


Dåben
Det kan vi f.eks. gøre ved at bære vore små børn frem for Gud i dåben. Her er der nemlig med Anna Marie Aagaards ord gået opstandelse i livet. Det betyder ikke, at vi er forskånet for at møde alt det der truer os på livet. Vi kan stadig blive ramt af sygdom til døden. Vi vil stadig se mennesker få frataget deres værdighed og dø under brutale krige. Men det nye med dåben, hvor Helligånden er på spil, er, at døden, og alt det der hører mørket til, ikke længere har magt over os. Døden er ikke det sidste der er at sige om et menneskes liv og skæbne. Der er, som Anna Marie Aagaard siger, gået opstandelse i livet. Det er Helligåndens gave til mennesker, som vi siger i kirken.


Helligånden
Helligånden er livgiveren og sætter os i bevægelse mod Gud. Og den bevægelse vil først ophøre, når vi er blevet forenet med Gud. Indtil da vil mennesket være på en evig rastløst vandring, som dybest set er et udtryk for en længsel mod Gud, hvor mennesket kommer fra og en skønne dag skal vende tilbage til i en lykkelig forening i opstandelsen. Denne genforening med Gud, som er den kristne vejs mål, kaldes i kristendommen "den mystiske vej" ikke kun for det individuelle menneske, men for hele menneskeheden og skaberværket. Ved tidernes ende ved Kristi genkomst bliver alt helligt og gennemtrængt af Ånd.


Det enkelte menneske
Det afgørende for det enkelte menneske er, at være åben for Gud. "Gør ikke jeres hjerter hårde" som Gud siger i bibelen. Overgiv jeres vilje til Kristus, så hele jeres væsen bevæges - ikke af egen vilje, men af Helligåndens kraft. På den måde er det Guds hensigt med sin ånd at gennemtrænge hele den skabte verden og derfor også det enkelte menneske i et lykkeligt favntag. Glædelig pinse!


Merry Lisbeth Rasmussen

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt