Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, fre d. 5. feb 2010, kl. 00:00

Kirkens rolle i lokalsamfundet

Et åbent brev til John Bilenberg og andre lokalpolitikere

Som optakt til kommunalvalget i Sengeløse Nyt i august måned og senere i Sengeløse Radio kunne man høre John Bilenberg lovprise alle ildsjælene i Sengeløse, som påtager sig ansvar i landsbyens regi. En ildsjæl, siger John Bilenberg, er en person, der arbejder begejstret for en sag, næsten som et brændende bål. Blandt ildsjælene fremhæver John Bilenberg formanden for Sengeløse Byfest John Jørgensen, lokale kræfter i Sengeløse Revyen, redaktør på Sengeløse Nyt Ole Holm (der er nu andre i redaktionen, der gør et stort arbejde med at skrive, fotografere og interviewe, nå men pyt nu med det) og aktive mennesker på Sengeløse Radio. Jo, du har ret John Bilenberg – det er gode mennesker der løfter og påtager sig ansvar til gavn for alle. De er nødvendige i et lille samfund som vores. Og tak til dem for deres uundværlige indsats!!!


Når det så er sagt, vil jeg godt lige have lov til i al venskabelighed at opfriske hukommelsen hos en ganske udmærket konservativ lokalpolitiker, som synes at have glemt noget væsentligt. I Det Konservative Folkepartis partiprogram på partiets hjemmeside, i hvilket man bekender sig til Gud, konge og fædreland, kan man læse følgende om kirkens rolle i det danske land:


...det tætte bånd mellem stat og folkekirke skal bevares i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en central del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag.


Kristendommen er fundamental for vores kulturarv. Kristendommen har givet os et antal grundsætninger, som vi i høj grad lever vores liv efter, og som vi har baseret vores samfundsstruktur og demokrati på...Den danske folkekirke er det solide grundlag for hele vores samfund.


Og det samfund er Sengeløse naturligvis en del af John Bilenberg. Kirkens rolle i lokalsamfundet er fundamental. Uden kirken ville lokalsamfundet være en åndelig ødemark, i hvilken jeg ikke ville have lyst til at bo. Kirken løfter ikke alene den funktion at være en uudtømmelig kilde for åndelig føde. Den løfter også en uddannelsesmæssig funktion og en kulturel arv. Lad mig nævne blot et udvalg af det der foregår i kirkens regi. Der er koncerter herunder klassiske koncerter, der er foredrag og debataftener som John Bilenberg også har deltaget i, undervisning for børn, unge og voksne, kulturelle rejser med historisk indhold osv. osv. – alt i kirken foregår på et rimeligt højt kvalitativt niveau.


Nu er det sådan med Den danske Folkekirke, at den selvfølgelig har ansat personale, så vi kan holde gudstjenester, blive døbt, konfirmeret, gift og til sidst begravet. Men hvis kirken ikke havde haft frivillige igennem hele dens levetid (2000 år) til at løfte og bære kirken videre til de næste generationer – ja, så havde den ikke været her i dag.


Jeg føler derfor en dyb trang til at hylde og udbringe en skål for Sengeløse Kirkes menighedsråd og alle interessenter, som ganske gratis bruger deres tid på kirken, fordi de brænder for den – næsten som et bål. Uden menighedsråd og menighed ingen kirke og dermed heller ingen mulighed for at hægte sig på kirken når der er brug for det ved barnedåb, konfirmation, vielse eller begravelse. En dybfølt tak til Sengeløse Kirkes menighedsråd og andre frivillige fakler der brænder for kirken ganske gratis.


Sognepræst


Merry Lisbeth Rasmussen

Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt