Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, fre d. 13. okt 2017, kl. 10:48

Folkekirken fejrer Lutherjubilæum

500 år

Teser og bogtrykkerkunst

2017 er jubilæumsår for reformationen, som tog sin begyndelse, da vores reformator Martin Luther den 31. oktober 1517 slog de berømte 95 teser op på døren til Slotskirken I Wittenberg. Teserne var oprindeligt tænkt som et oplæg til teologisk debat i de teologiske kredse. Luther havde ikke forudset, at teserne ville skabe så stor og hurtig en religiøs revolution i hele Europa, som reformationen viste sig at blive. Tempoet i tesernes og den efterfølgende reformations udbredelse skyldtes, at bogtrykkerkunsten netop var opfundet af Johann Gutenberg, som levede i årene ca. 1400-1468. Opfindelsen betød, at man nu i hastigt tempo kunne udgive bøger, pamfletter og flyveblade i store oplag.

 

Tesernes indhold

Tesernes teologiske indhold var et opgør med den katolske kirkes handel med afladsbreve, som efterhånden var blevet en meget stor indtægt for kirken. Den absurde idé, der lå til grund for handelen, var, at mennesker for penge kunne sikre afdøde familiemedlemmer en kortete tid i Skærsilden og dermed en hurtigere vej til Guds rige i Paradis. Det gjaldt altså om at sikre sine kære et bedre efterliv efter døden. Sælgere af afladsbreve gik rundt i gader og stræder og solgte under mottoet: ”Når pengene i kisten klinger/straks sjælen af Skærsilden springer”. For Martin Luther var det en afskyelig tanke, at Guds kærlighed og tilgivelse kun skulle være for dem, som havde penge at købe afladsbreve for. Guds tilgivelse og kærlighed er for alle – rig som fattig, mente han. Kirkens misbrug måtte derfor debatteres og efterfølgende forhåbentlig prompte stoppes.

En ny måde at tænke og tro

Luthers reformatoriske idéer begrænsede sig ikke kun til de 95 teser. Han var et meget produktivt menneske og har udgivet en betydelig mængde bøger. Hans tanker har fået stor og afgørende betydning for både kirke og samfund i de såkaldt protestantiske lande, som Danmark hører til. I 1536 indførte Kong Christian den 3. Luthersk kristendom i Danmark. Men som mange læsere af denne artikel ved, har Sengeløse Kirke stået siden 1150. Det vil sige, at vi her i Sengeløse har været katolikker under pavens stol i Rom fra 1150 – 1536. Efter 1536 fik vi med reformationen en helt anden måde at tro og tænke på, hvad angår mange emner som f.eks. forholdet imellem Gud og menneske, kirke og stat, tro og gerning, gudstjenestens tilgængelighed for almindelige mennesker, for opfattelsen af det enkelte menneske etc.

 

Vær med til at fejre det

Landet over fejrer Folkekirken 500 året for reformationen. Det gør alle sognekirkerne i Høje Taastrup Provsti også med en række af spændende foredrag, musikarrangementer, teater og workshop og Sigurd Barrett der med tøjdyret Snapper spiller og fortæller om Luther. Vil du vide hvor og hvornår jubilæets arrangementer finder sted, kan du gå ind på Sengeløse Kirkes hjemmeside på: www.sengeloesekirke.dk

Merry Lisbeth Rasmussen


Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt