Udgivet af Merry Lisbeth Rasmussen, søn d. 3. jun 2018, kl. 09:09

Vi kender det godt fra os selv. En god samtale kan virkelig gøre en forskel. I den gode samtale bliver man genkendt, som den man er. Man bliver set som et helt menneske. Og den virkelig gode samtale er den, hvor man både bliver genkendt som den man er, og samtidig accepteret som den man er i al sin uperfekthed. Man bliver set som et helt menneske. Det lyder måske banalt, men det er det langt fra. Jo, det lyder enkelt, men på samme tid er det svært at praktisere. Det er derfor, vi kan føle os ensomme, selvom vi er sammen med andre mennesker. Og det er også derfor, lykken er så overvældende, når vi oplever den gode samtale. Det kan nærmest føles forløsende. Den gode samtale kan gøre os klogere på os selv og på den anden. I den gode samtale føler vi os trygge og fortrolige, med den vi samtaler med, og derfor føler vi os frie til at bringe både det store og det små i vort liv frem i vished om, at vi bliver taget godt imod.

Vi kender alle de samtaler, hvor vi ikke føler os set som hele mennesker. Tænk på samtalerne hos lægen. Var det en god samtale? Eller tænk på skole-hjem samtalen. Var det en god samtale? Eller tænk på MUS samtalen (medarbejder og udviklings samtalen). Var det en god samtale? Eller tænk på alle samtalerne med dine venner og dine nærmeste. Blev du forstået og taget imod, som den du er? Det blev du måske i glimt, i små øjeblikke, men der vil altid være en rest, hvor man føler, at man er alene. Det er det, man kalder for et eksistentielt vilkår. Men der er gud ske lov øjeblikke i et menneskes liv, hvor man oplever den gode samtale, som virkelig kan gøre en forskel. Og ud af den samtale går man opmuntret og med løftet hoved og et smil på læben og tænker: Jeg er god nok som jeg er. Det hele skal nok gå, og det ender godt.

For nogle mennesker finder de øjeblikke sted i gudstjenesten. Gudstjenesten er et rum, hvor mennesket kan samtale med Gud. Martin Luther har en gang sagt: "Vor kære Herre taler med os gennem sit hellige ord, og vi taler med ham gennem bøn og lovsang". Gud talte dengang han skabte verden og alt, hvad der er deri. Han talte også dengang, han lod sig føde i skikkelse af et menneske, som vi kender som Jesus Kristus. Og han taler til os i dag igennem sin Hellige Ånd, som skaber tro, håb og kærlighed, som trøster og opmuntrer og åbner nye døre i livet, hvor alt synes lukket og uden muligheder.

I samtalen med Gud lærer man Gud at kende, og hvad Gud angår, kender han allerede mennesket bedre, end det kender sig selv. Derfor kan det være en virkelig god samtale, når man samtaler med Gud, fordi man i den samtale bliver set og hørt, som det menneske man er i al sin uperfekthed. Og det kan opleves forløsende, befriende og karakteropbyggende. Og frem for alt kan det nedtone den eksistentielle ensomhed, jeg talte om lige før. For i samtalen med Gud føler man, at man aldrig er helt alene.

I gudstjenesten kan vi bringe alt frem af både stort og småt i tillid til Gud og i tillid til, at vi bliver taget godt imod. I de samtaler bliver de grundlæggende forhold i menneskelivet taget op. Det kan være samtaler om godt og ondt, om sygdom og helbredelse, om rigdom og fattigdom, venskab og fjendskab, om ensomhed og fællesskab, grådighed og beskedenhed, hovmod og ydmyghed, trofasthed og troløshed, kærlighed og alt det kærlighedsløse. Kort sagt om det at være menneske. Og måske kan vi opleve, at der bliver kastet nyt lys over, hvem Gud er, og hvem vi selv er, selvom vi tror at vide alt om både Gud og os selv. Når vi går til gudstjeneste, tager vi alt det der rumsterer i vort eget liv med ind i kirken og bringer det i samtale med Gud. Hvad vil du sige? Og hvad vil Gud sige? Er du vred og bitter, og synes du Gud er en dårlig Gud, fordi livet er noget møj? Så sig det til Gud. Er du glad og taknemmelig? Så sig det til Gud. Der er ikke noget, som ikke kan siges. Og det handler langt fra om at være pæn og nydelig. Tro handler ikke om at være rigtig og perfekt. Det er der ingen mennesker der er. Det handler snarere om at være hudløs ærlig og turde at gå i samtale med Gud om det, der ligger os på sinde. Og den samtale kan vise sig at være en rigtig god samtale, som løfter og opmuntrer og opbygger.

Med ønsket om en god og fredfyldt sommer!


Kategorier Kirkesiden i Sengeløse Nyt