Velkommen til Sengeløse Kirke

Rul ned på siden og se de kommende arrangementer. Se i kalenderen til højre hvad der sker. I bjælken øverst på siden kan man også læse om kirkens aktiviteter.    Du er altid velkommen!

Højskoleeftermiddag

Onsdag den 27. november kl. 14.30 med historiker Else Trier som i 1993 skrev bogen Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid. Else Trier vil denne eftermiddag fortælle om den gamle herregård Bytteborg, der fra middelalderen lå, hvor Cathrineberg Gods ligger i dag. Her vil hun bl.a. berette om den dramatiske oplevelse, en af ejernes kone var ude for på vej til godset. 

Hun vil desuden fortælle om, hvorfor godset i 1600-tallet skiftede navn til Cathrineberg og samtidig blev meget større. Og hun vil fortælle om de mange ejere, der gennem tiden har ejet godset og om, hvad godset i dag bliver brugt til. Vel mødt til en spændende højskoleeftermiddag om Cathrineberg Gods i Sengeløse Sogn. Kirkebilen kører.

Familiegudstjeneste

med efterfølgende adventsfest

Søndag den 1. december kl. 13.00 inviteres alle til familiegudstjeneste med efterfølgende adventsfest i sognegården. Gudstjenesten vil være i børnehøjde med fortælling om dengang Jesus red ind i Jerusalem på et æsel. Men alle aldersgrupper er selvfølgelig mere end velkomne. Minikonfirmanderne deltager med procession og sang og tænding af lys i adventskransen.

Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og drikker gløg og saftevand, spiser æbleskiver og julegodter, og synger På loftet sidder nissen med sin julegrød og mange andre gode julesange. Kirkebilen kører. Vi glæder os til at se jer!

Julegudstjeneste for de mindste

Torsdag den 5. december kl. 10.00 i Sengeløse Kirke. 

Gudstjenesten er for alle børnene i vuggestuen, børnehaverne, hjemmeplejen samt hjemmegående forældre med små børn. Vi skal synge ”Et barn er født i Betlehem”, og vi skal hilse på kirkenissen Hulda. Mon ikke hun kommer igen i år? Kom og lyt og se og syng Halleluja alt hvad du kan, så hele Sengeløse kan høre det. Efter gudstjenesten går vi som sædvanlig over i sognegården og drikker saftevand og spiser julekager.

SU: af hensyn til indkøb bedes I melde tilbage senest d. 29. november til sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen på tlf. 43 99 50 24 eller mail lras@km.dk

Julekoncert med koret Facett 

Søndag den 8. december kl. 15.00 i Sengeløse Kirke. Kom i julestemning med Koret Facett, som under ledelse af dirigenten Morten M. Møllemand vil synge et blandet julerepertoire samt et par fællessalmer sammen med publikum. Til koncerten skal vi høre smuk og dejlig musik af bl.a. Bach, Vivaldi, Telemann og Rheinberger, samt engelske carols og danske julesalmer. Koret Facett akkompagneres af pianisten Frederik Malmquist, og desuden medvirker sopranen Magdalena Kozyra som solist.

 

Efter koncerten inviteres alle til et juletraktement med glögg og æbleskiver i sognegården. Der er gratis adgang til koncerten.

Højskoleeftermiddag

Onsdag den 11. december kl. 14.30 i sognegården. Under titlen Jomfruen og skøgen tager sognepræst Merry Lisbeth Rasmussen denne eftermiddag os med en tur til Israel med billeder fra hendes rejse i november 2018 fra steder, der omhandler de to vigtige kvinder i Jesu liv. Der er den hellige jomfru Maria, Jesu moder den renfærdige kvinde, hvis hus man har udgravet, og ovenpå dette har man bygget Bebudelseskirken. Se billedet. Og der er Maria Magdalene fra byen Magdala i det nordlige Israel, som var en af Jesu trofaste disciple, og som i eftertiden har lidt den skæbne at blive sammenblandet med en såkaldt unavngiven synderinde, ´som har elsket meget´, som Jesus siger. Således er fortællingen om den renfærdige Jomfru og hendes modstykke den syndige skøge blevet fortalt i eftertiden. Men hvem var egentlig de to Mariaer? Undervejs vil vi også komme ind på Mariaevangeliet, som man mener er skrevet af Maria Magdalene, men som ikke er kommet med i den kanoniserede Bibel. Der blev fundet brudstykker af evangeliet i 1896, og det blev udgivet første gang i 1955. Det er oprindeligt skrevet på koptisk, men er nu oversat til dansk.

Koret deltager og bidrager til den gode julestemning med juleknas og fællessang af de gode julesalmer. Kirkebilen kører.

De Ni Læsninger

Søndag den 15. december kl. 17.00.

Det er efterhånden blevet en tradition i Sengeløse Kirke at holde en smuk musikgudstjeneste i adventstiden, som kaldes De ni læsninger. 

Læsningerne handler om menneskets skabelse og syndefald; om Guds profeter i Det Gamle Testamente, der profeterer, at Messias skal komme for at frelse mennesket. Fortællingen slutter med juleaftens evangelium, hvor vi fejrer, at Messias nu er kommet i skikkelse af et lille menneskebarn. Hele denne skønne julefortælling er krydret med musik og sang, som udføres af sopran Signe Spang Colding, mezzosopran Marie Højlund og vores egen dygtige organist Dmitri Egholm, som spiller på kirkens velklingende orgel. Musiker og sangere vil opføre bl.a. arier fra Juleoratoriet af Camille Saint-Saëns. Vi skal selvfølgelig også synge nogen af de dejlige julesalmer. Så er der ikke andet at gøre end at komme og slå sig ned, folde ørerne ud, nyde det, lade rengøring og indkøb vente og give julefreden lov til at sænke sig i en travl tid.

Alle er naturligvis velkomne! Kirkebilen kører.