Referat af menighedsrådsmøde d. 10.03.2021

Sengeløse Kirke, Menighdsrådet 

Referat af offentligtmøde

Afholdt i menighedshuset

Dagsorden

Pkt.  1. Fremmøde og godkendelse af dagsorden

Sent afbud: Lonny Petersen

Deltagere: Lars Enghoff Jensen, Merry Lisbeth Rasmussen, Hanne Bienert, Gitte Malling Buur, Bjørg Sandberg, Paul Kehler, Hans Friis Christensen, Marianne Kehler

Dagsorden bliver herefter tilrettet og godkendt

Pkt. 2. Teologisk drøftelse

Me too bevægelsen blev diskuteret med menighedsudveksling rundt om bordet – Tilgivelse og kristentilgivelse uddybes

Pkt. 3. Orientering

Lydanlæg til kirken tages op på næste KKBU – Tilbud indhentes, for et helt nyt Anlæg til sammenlignings grundlag for en beslutning og indstilling til budget

3.a Formanden

Menighedsråds indstilling til køb af gl. graverbolig er tak men nej tak Lonny Petersen er kontaktperson i KKBU Kirkesyn planlægges den 28.3.2021 kl:11 inden budget indgivelse Jesper Holm skal indbydes og vi afventer om han deltager på dagen

3.b Kontaktpersonen

Hanne Bienert opstarter medarbejder samtaler i Marts måned 2021

3.c Sognepræsten

Påskegudstjenesterne er stadigvæk under Corona restriktioner Konfirmationerne er ved at falde på plads der tilbydes både weekend I August, September samt nogle få i foråret på de i forvejen planlagte Gudstjenester på helligdage

3.d KKBU

KKBU udvalget har brug for bedre indsigt i budget samt i drift ansvar budget, Der vil være opdaterede kvartalsrapporter tilgængelige. Lars E. Jensen og Gitte Buur Vil deltage i næste møde. Provstiet skal underrette om en større budget forøgelse kr.: 100.000 Der skal rykkes for Per Akselsen tilbud for tagværket Det ene offentlige toilet virker ikke igen formodes at det er de store rødder som Vokser igennem kloaksystemet, fremadrettet skal der ligges budget for at få rødderne Snittet jævnligt Låge til urnekirkegården er knækket i blæsten, tilbud indhentes

3.e Kirkeværgen

Der skal igen rykkes for dato for opstart af Kalkningen Det er vigtigt med koordinering af div kirkelige handlinger

3.f Kasserer

Diverse poster på budget undersøges og justeres 1 punkt er kristeligdagblad Betalingsservise gennemgået også for nærværende Regnskabs instruks, skal udfyldes inden den 1. April 2021, kort varsel i år

3.g Medarbejderrepræsentanten

Intet under punktet

3.h Aktivitetsudvalg

Der afventer man nye instrukser fra regeringen den 23.3.21 for forventet opstart igen

3.i

Provstiudvalget vil mødes den 19.3.21, vi afventer svar for salg af Jord på kr 175.000 Incl. div salgs omkostninger

Pkt. 4.a

Årsregnskabet 2020 afleveret den 09-03-2021 09:01 blev behandlet og godkendt Overskud kr. 163.000 – anlæg er kr.: 92.000 Kommentarerne til budget laver Lars E. Jensen og Gitte Buur Merry L. Rasmussen spørger ind til Kirkelige Aktiviteter rubrik (32) Undervisning - Den store post er lønninger – flere punkter tages op og belyses Lønbudget i 2020 har været sat for lavt, dette er nu justeret

4.b

Indstilling vedr. ændringer til budget 2021 Forslag fra budgetudvalget fastholdes fortrinsvist Det sættes dog penge af til sogneudflugt kr.: 9000 fra formål 61.00 228035 som er menighedsrådsfortæring minimeres til kr.: 1.000 Kirkebilen hæves til kr.: 12.300

4.c

Præsteboligen Radon sug sættes i gang i præsteboligen 2021 samt en post på budget for maling Efterfølgende i 2022 Termo fotografering sættes på budget ønsker til efteråret Jesper Holm forbliver konsulent på projektet Hele i gangsættelen og div tidspunkter koordineres med Merry L. Rasmussen

Pkt. 5. Sager til drøftelse

Tages til sidst og har eget referat

5.a Alle bilag skal konteres inden de scannes tin i systemet Anlægsudgifter skal oplyses kirkeværgen

Pkt. 6. Gitte Buur gennemgår ”to do listen” fremadrettet

Pkt. 7. Vil Sengeløse nyt være tilgængeligt fremadrettet for Kirken – evt. være med til at Tilskynde nye frivillige