Sengeløse Nyt

(Læs sidste nummer af Sengeløse Nyt, klik på navnet her over). 

I Sengeløse Kirke har vi fravalgt at udsende et særskilt kirkeblad. I stedet har vi indgået et samarbejde med Sengeløse Nyt, således at vi har et antal sider i bladet hver måned.

Kirkesiderne finder du altid på de 2-4 sidste sider af bladet.  
Ligesom Sengeløse Kirke er en integreret del af Sengeløse, anser vi kirkesiderne som en naturlig del af Sengeløse Nyt.