Referat af menighedsrådsmødet 14.04.2021

Sengeløse Kirke

Menighedsrådsmøde

- referat Den 14. April 2021

Tilstede: Lars Enghoff Jensen, Hanne Bienert, Gitte Malling Buur, Merry Lisbeth Rasmussen Bjørg Sandberg, Hans Christensen og Marianne Kehler

Indkaldelse godkendt

2: Teologisk drøftelse. Droppes pga. team møde

3: Orientering. Der afventes indstilling fra mødet i provstiet den 15.4.21, Derefter vil der evt. Indstilles til ekstraordinært menighedsrådsmøde, for vider handling i byggesagen.

3A: Sammenbrud af Kirkens traktor – KKBU håndterer sagen

3B: Hanne Bienert; Der er afholdt medarbejdersamtaler, der er general job tilfredshed. Ane Camille er stoppet 31.3.21 grundet operation.

3C: Merry Lisbeth Rasmussen orienter fra DAB, at 2nd pinsedag, den samlede gudstjeneste i HTK Er aflyst grundet forsamlingsforbuddet . Der er nu lovkrav om at der ved etablering 20 eller Flere parkeringspladser skal der etableres en lade station. Vil komme som et punkt på et Senere menighedsrådsmøde. De nye Coruna tiltag fra 14.4.21 ændre ikke noget Kirkens Eller menighedsrådhusets aktiviteter. Der lå fra 25.3.21 et rykkerbrev fra Jesper Holm samt En faktura fra 26.3.21. Disse er begge håndteret af Gitte M. Buur. Fremadrettet vil Merry Lisbeth Rasmussen læse – orientere sig på DAB inden hvert menighedsrådsmøde.

3D : KKBU havde møde 14.4.21 – referat udsendt – ny dato for møde fastsættes.

3E : intet nyt.

3F : Faktura fra sangere/musikere skal fremadrettet attesteres af organisten

3G: Intet nyt fra Hans Christensen

3H : Har ikke været muligt at afholde endnu

3F: Byggeudvalget afventer mødet i provstiet den 15.4.21

4A : Der er enighed om at opsige Church desk og benytte DKM fremadrettet, hvis deres Opsigelses vilkår også er bedre. Faktura fra Church desk betales og derefter opsiges. DKM kontaktes ang. Overdragelse af aftalen med Church desk.

5A : Sengeløse Sogn er vældig tilfreds med at benytte provstiets personalekonsulent ordning.

5B: Medarbejdere møde ( for lukkede døre) afholdes direkte efter menighedsrådsmødet

6: Gitte M Buur gennemgår opgavelisten samt fordelingen

7: WiFi i sognegården skal have en løsning – PC på Graver kontoret skal enten renses eller en Ny indkøbes – IT jan kontaktes af Lars E. Jensen og Hans Christensen – økonomi tjekkes.