Kontakt

Sengeløse Kirke- og sognegård
Landsbygaden 68, Sengeløse
2630  Tåstrup
Tlf. 43 99 50 24 - CVR  68595215

E-mail: sengeloese.sogn@km.dk
Sengeløse Sogn, Høje Taastrup Provsti, Helsingør stift
Sognekode 7184

Merry Lisbeth Hammer Rasmussen, kirkebogsførende sognepræst (langtidssygemeldt)

Landsbygaden 70, Sengeløse 

2630 Taastrup

E-mail: LRAS@km.dk

I perioden indtil 31/12-23 kontakt konstitueret Sognepræst Hanne Rosenberg på tlf: 26 60 62 98 eller e-mail: HLR@km.dk

Træffes bedst formiddage mellem kl. 10-12. Mandag er fridag.

Charlotte Fosner, Præstesekretær

Landsbygaden 68, Sengeløse

2630 Taastrup

Telefon: 21 37 07 33 E-mail: CHDF@km.dk 

Mandag er fridag.

Holder ferie i uge 50. Under ferieperioden kontakt venligst kordegn Mona Westh mkw@km.dk (tlf.: 70100216) eller sognepræst Hanne Rosenberg på tlf: 26 60 62 98 eller E-mail:HLR@km.dk

   Dmitri Semenov Egholm, organist

   Telefon: 26 44 88 01

   E-mail:  organist@sengeloesekirke.dk

Mandag er fridag.

Charlotte Fosner,  Kirkekulturmedarbejder

Telefon: 21 37 07 33

E-mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk

Mandag er fridag

Holder ferie i uge 50. I denne periode er det graver Gunner andersen der tager mod besked på tlf.: 21 37 07 33 eller 21 71 84 07

Gunner Andersen,  Graver

Telefon: 21 71 84 07

E-mail:graver@sengeloesekirke.dk

Mandag er fridag.

Holder ferie fra den 5/12-14/12 og fra den 27/12-31/12. I denne periode er det kirkekulturmedarbejder Charlotte Fosner der tager mod besked på tlf. 21 37 07 33.