Kontakt

Sengeløse Kirke- og sognegård
Landsbygaden 68, Sengeløse
2630  Tåstrup
CVR  68595215

Sengeløse Sogns officielle E-mail: sengeloese.sogn@km.dk   (sikker mail).

Sengeløse Sogn, Høje Taastrup Provsti, Helsingør stift
Sognekode 7184

Kirkens medarbejdere kan ikke træffes mandag. Der henvises iøvrigt til kontaktoplysningerne nedenfor.

Da kirkekontoret ikke har fast åbningstid, kan man ringe og lave en aftale enten med Charlotte Fosner eller Gunner Andersen

Fra den 1/3-24 - 31/5-24 kontakt konstitueret kirkebogsførende sognepræst Nynne Lange Reddersen på tlf: 40 20 02 17 eller sikker e-mail: NRE@km.dk 

Mandag er fridag 

Har man brug for at tale med en præst, kan man fra den 1/6 2024 kontakte en af de øvrige præster i Høje- Taastrup provsti.

          Charlotte Fosner, Præstesekretær

          Landsbygaden 68, Sengeløse

         2630 Taastrup

                             Telefon: 21 37 07 33 E-mail: CHDF@km.dk   (sikker mail)

                             Mandag er fridag.

                             Fra 1/3-24 og til og med 31/8-24 varetager Rikke Løvborg Slivsgaard en stor del af personregistreringen for                                               Sengeløse Sogn. Dog varetages dåb og vielser fortsat af Charlotte Fosner. 

                             

      Dmitri Semenov Egholm, organist

     Telefon: 26 44 88 01

      E-mail:  organist@sengeloesekirke.dk

                             Mandag er fridag.

 

           Charlotte Fosner,  Kirkekulturmedarbejder

           Telefon: 21 37 07 33

                             E-mail: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk

                            Mandag er fridag

 

                           Gunner Andersen,  Graver

                          Telefon: 21 71 84 07

                          E-mail:graver@sengeloesekirke.dk

                         Mandag er fridag.

                        

                        Claus Petersen, gravervikar

                         Telefon: 51 79 68 31