Kirkegård

En påmindelse:

På grund af græsslåning i perioden 1. april til 31. oktober må der til gravsteder med sten i plænen kun benyttes de tilhørende vaser. Potteplanter, figurer, lamper og lignende vil blive fjernet af kirkegårdens personale.

Menighedsrådet.

Gratis begravelse  - Information fra Provst Søren Nolsøe:

I Høje Taastrup Provsti er det gratis for medlemmer af Folkekirken at blive begravet, her yder vi nemlig 100% tilskud til både erhvervelse og gravkastning (gravning og dækning af grav).

Erhvervelse  af et gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken på alle folkekirkens kirkegårde. I Høje Taastrup Provsti er gravkastning  også gratis for folkekirkens medlemmer, og det er ikke tilfældet i alle provstier i Danmark. I nogle provstier skal man selv betale for gravkastning, fordi provstiet simpelthen ikke har råd til at yde denne service eller muligheden for det. I Høje Taastrup Provsti bruger vi mange midler på at kunne tilbyde vores medlemmer gratis erhvervelse af gravsted samt gravkastning.

Vedligeholdelse  af graven er gravstedejerens forpligtelse. Graveren kan mod betaling påtage sig varetagelse heraf. Folkekirkens priser er generelt væsentligt lavere end de kommunale kirkegårdes.

Ved spørgsmål til ovenstående rettes henvendelse til graver Gunner Andersen. Se under kontakt.

 

Reserveret gravsted

Hvis man ønsker at reservere et gravsted, kræver vedtægterne for kirkegården, at man tegner et legat for vedligeholdelse af det pågældende gravsted i min. fem år. Hvis du mener at have reserveret et gravsted, bedes du rette henvendelse til graveren for at kontrollere, at der er betalt for det.

Har du/I yderligere spørgsmål til gravsteder, urnenedsættelser og des lige, kontakt venligst Graver Gunner Andersen på mail graver@sengeloesekirke.dk. eller tlf.: 21 71 84 07.

Bedemænd bedes venligst være opmærksom på, at der ikke er mulighed for at sætte kister på køl. Vi henstiller venligst til, at kisteankomsten bliver samme dag som bisættelsen finder sted, og tidligst en time før afholdelsen af bisættelsen/begravelsen.

Under Gunners ferie kontakt Charlotte Fosner på 21 37 07 33.

 

Kirkeværge Paul Kehler

 

 

Vedtægter for Sengeløse Kirkegård kan hentes her


Se priser for gravsteder, pleje og vedligehold m.m. her


Ønsker du tilbud eller oplysninger om gravsteder og/eller takster, bedes du rette henvendelse til graver Gunner Andersen. Se længere oppe på denne side.