Vielse

Når to mennesker, som elsker hinanden, ønsker at blive gift i Sengeløse Kirke, retter man henvendelse til sognepræsten for at aftale, hvornår vielsen eller den kirkelige velsignelse skal foregå, og hvornår samtalen med præsten op til vielsen kan finde sted.

På vielsedagen kimer klokkerne til højtid ud over hele landsbyen. Vi løftes ud af hverdagen og stemmer sindet til højtid med en smuk og meningsfuld ceremoni. Vi ta´r de store, smukke, gamle og betydningsfulde ord i vores mund, og gør dem til vores egne. De handler om Gud og mennesker, om kærlighed, og mildhed og trofasthed, og om at afgive et helligt løfte om at elske og ære til døden skiller jer ad. Det er stort, når to mennesker indgår en kærlighedspagt med hinanden og med Gud. Det er så stort, at hverdagens rammer ikke kan rumme det. Derfor fejrer vi bryllup på hellig grund i Guds hus under de høje hvælvinger, hvor dagen har evighed, og hvor kærligheden har sit sted. Og om kærligheden skal der afgives et løfte om at elske og ære i medgang og i modgang til døden skiller jer ad. I den kærlighed skal I forenes med fuldkommenhedens bånd, som vielsesritualet siger.

Henvendelser vedrørende vielser i juli måned sker til sognepræst Pia Albrechtsen på mail PKA@km.dk eller tlf.: 30 15 23 63 . Fra 1/8 retter man henvendelse til Charlotte Fosner på CHDF@km.dk eller på tlf.: 21 37 07 33. Ønsker man en vielse/kirkelig velsignelse i Sengeløse Kirke, bedes man venligst udfylde denne formular, og sende en prøvelsesattest til Charlotte Fosner