Sognegården

OBS: Nedenstående vedtægter for Sengeløse Sognegård er under revision!!

 1. Sognegården ejes og drives af menighedsrådet ved Sengeløse Kirke
 2. Sognegården kan stilles til rådighed i forbindelse med kirkeligt arbejde.
 3. Sognegården kan lejes til begravelseskaffe, reception ved bryllupper, dåb mv. af op til 3 timers varighed efter kirkelige handlinger.  Leje af Sognegården forudsætter, at kirkens kaffedame er til stede. Kaffedamen kan være behjælpelig med indkøb og servering. Prisen for leje af Sognegården er basisleje 500 kr., fremmøde 200 kr. pr. kaffedame plus 150 kr. pr. time for kaffedame. Ved arrangementer over 40 deltagere skal der være 2 kaffedamer. Der udarbejdes nota efter hvert lejemål. Lejen indbetales omgående til kirkekassen.
 4. Sognegården kan endvidere stilles til rådighed for arrangementer af folkelig og kulturel karakter med lokal tilknytning. Arrangementer kan kun finde sted med menighedsrådets godkendelse.
 5. Sognegården kan ikke udlånes til politiske eller kommercielle arrangementer.
 6. Udlån kan ikke finde sted på tidspunkter, hvor der afholdes kirkelige handlinger.
 7. I henhold til brandmyndighederne kan der ved et arrangement max. være 150 personer.
 8. Aftale om brug og reservering samt udlevering af nøgle sker ved henvendelse til Sognepræsten.
 9. Det forventes, at lokaler og inventar behandles under ansvar, og at der tages hensyn til evt. andre arrangementer, ligesom brug af køkken, service mv., afpasses med andre brugere.
 10. Låner er selv ansvarlig for at opstille borde og stole efter ønske. Efter brug placeres borde og stole som vist på den udleverede plan.
 11. Eventuelle skader skal erstattes af låner.
  Haven kan benyttes af lejer af Sognegården, timetallet følger den sædvanlige udlejning.
 12. Fra 1. maj stilles 48 stole og 6 borde frem ved kældertrappen. Disse kan benyttes og skal efter brug tørres af og sættes tilbage ved trappen. Havemøblerne sættes i kælderen efter høstfesten. Ved særlig godt vejr kan dette udskydes til senest 1. oktober.
 13. Haven skal være ryddet for affald. Dette lægges i skraldespanden. Engangsservice, cigaretskodder og flasker bortskaffes af lejer.
 14. Der må ikke plukkes blomster eller grene, heller ikke til evt. bordpynt.
 15. Bålpladsen må kun benyttes efter skriftligt tilsagn fra menighedsrådet.

Vedtaget på menighedsrådsmøde 15. august 2017