Borger.dk

Klik på logoet, for at gå direkte til borger.dk

Den digitale tidsalder

Fra den 1. februar 2014 er personregistrering blevet digitalt for alle borgere. Fremover skal du gå ind på www.borger.dk og registrere og anmelde forskellige begivenheder. Du skal logge på Borger.dk med dit nemID kort.

Det er fortsat den kirkebogsførende sognepræst i Sengeløse Sogn, der er ansvarlig for civilregistreringen i sognet, men det er nyt, at man som borger kan gå ind på Borger.dk og anmode om forskellige handlinger.

På forsiden af Borger.dk finder man i menuen til venstre en række emner, man kan klikke ind på – f.eks ”Familie og børn”. Herunder kan man f.eks. udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring for barnet. Det er lovpligtigt at indgive en sådan anmeldelse, da faderskabet skal registreres. Førhen skulle man hen på kirkekontoret, fordi det er sognepræsten der registrerer alle fødsler i sognet. Men nu kan man altså nøjes med at registrere faderskabet digitalt. Man kan også navngive sit barn, anmode om navneændring og navneændring på bryllupsdagen. Det fremgår af siden, hvordan man gør. Det er sognepræsten der sagsbehandler i overensstemmelse med gældende lov. Hvad angår dåb, skal man stadig enten ringe eller komme forbi præsten.

Endelig er det også muligt at indgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding digitalt. Bemærk! Det er ikke spor indlysende, at man skal ind under et punkt der hedder ”Sundhed og sygdom”, men det skal man så, selvom det lyder lidt pudsigt, når det er et dødsfald, man har med at gøre.

Når borgeren har udfyldt blanketterne og vedhæftet diverse bilag, som er påkrævet for sagsbehandlingen, tikker de ind på sognepræstens computer, som nu kan behandle sagen – det vil sige godkende eller afvise anmodningen. De godkendte anmodninger bliver efterfølgende registreret, i det vi i kirken kalder DNK (den nye kirkebog), som er elektronisk. Bliver en anmodning afvist – måske fordi lovgivningen ikke giver mulighed for det der anmodes om -  skal sognepræsten begrunde, hvorfor afslaget er givet. Ligeledes skal der medfølge en klagevejledning.

Det er værd at bemærke følgende: Når man før fik en navneændring, fik man automatisk en ny attest tilsendt fra kirkekontoret. Det gør man ikke længere. Det nye er, at det ikke sker automatisk. Det sker kun på borgerens opfordring!

Skulle det forekomme, at der sidder nogle borgere i Sengeløse, som føler sig lidt fortabt med al den digitalisering, er det muligt at komme til kirkekontoret med sit NemID kort og få hjælp til de handlinger, som kirken er ansvarlig for. Resten tager kommunen sig af.

Merry Lisbeth Rasmussen