Kære kommende Konfirmand og konfirmand-forældre

Nu er der endelig kommet nyt omkring præstestillingen i Sengeløse
Kirke. Da sognet – igennem det sidste 1½ år – har været betjent af vikarierende præster, har vi udskudt dette års orienteringsmøde for
forældre og konfirmander 2025 indtil en ny præst er blevet ansat.Det er vi nu stillet i udsigt vil ske til oktober 2024.

En af de første opgaver den nye præst skal varetage inden konfirmandforberedelsen begynder, bliver netop at afholde sådan
et møde i sognegården for forældre og konfirmander.
Datoen må vi dog afvente indtil den nye præst er valgt.

Vigtigt at gøre allerede nu!
Derfor vil jeg henvise til den indskrivningsformular, som findes på Sengeløse Kirkes hjemmeside.
Her kan man - allerede nu - indskrive sit barn til konfirmation via en sikker internetforbindelse.
Hellere i dag end i morgen!
Det er nemlig en utrolig stor hjælp for både kirke og skole at vi, inden sommerferien begynder, kan få et overblik over, hvor mange unge der vil konfirmeres fra de kommende 8. klasser – både af hensyn til skolens skemalægning og planlægningen af kirkens konfirmandhold og undervisning.

 

Hvornår og hvor hører vi nærmere?
1. Har man indskrevet sig til konfirmation via formularen på kirkens hjemmeside, så har vi jeres kontaktoplysninger, og der vil blive fremsendt en invitation til orienteringsmødet ad den vej.


2. I det nye skoleår har Sengeløse Skole ligeledes lovet at være behjælpelig med at viderebringe invitationen til skolens 8. klasser – enten via fysiske sedler eller via Aula – eller begge dele.


3. Går man ikke på Sengeløse Skole, men ønsker konfirmation i Sengeløse Kirke, er det afgørende at få udfyldt formularen på hjemmesiden, så vi kan kontakte jer direkte.


4. Desuden opfordrer vi til, at man holder sig orienteret via opslagene på kirkens egen hjemmeside: www.sengeloesekirke.dk


5. Hvis deadlines og udgivelsesdatoer tillader, opslås invitationen også i Sengeløse Nyt.

 

Konfirmationerne i Sengeløse Kirke vil finde sted lørdag den 17. maj og torsdag den 29. maj 2025.

Har I flere spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til præstesekretær Charlotte Fosner
på tlf. 21 37 07 33, eller kontakte os via mail på: kirkekulturmedarbejder@sengeloesekirke.dk

Venlig hilsen - med ønsket om en dejlig sommer!

 

Nynne Lange Reddersen
Konstitueret sognepræst

 

 

Skal du konfirmeres i 2025 ? Tilmeldingsfristen  til konfirmationsundervisningen er 1. 9.  2024. Undervisningen forventes at starte i uge 43 (ugen efter efterårsferien) og tilmelding kan ske på denne formular her: Konfirmationslink

 

 

Til konfirmationsforberedelsen får du et indgående kendskab til kristendommens trosgrundlag og til folkekirkens gudstjenester og aktiviteter. Undervisningen giver os lejlighed til at stille alle de store spørgsmål, der handler om Gud og mennesker, om hvordan vi i kristendommen taler om den treenige Gud, om liv, død og opstandelse, om kærlighed og had, lys og mørke. Vi skal også tale om identitet, hvad er et menneske, og hvorfor bliver vi som vi er, om hvordan musikken og filmen er påvirket af kristendommen, og om hvilke spor kristendommen har sat i det danske samfund. Hvad betyder det, at Gud er kærlighed, og hvorfor fejrer vi jul, påske og pinse? Hvad betyder tilgivelse? Hvorfor går mennesker i krig med hinanden, og hvorfor opstår der klimaproblemer?

 Undervisning foregår i  kirken, og i den ny sognegård. Til hver undervisningstime vil der være lidt at spise og drikke.

Konfirmanderne skal gå til 10 gudstjenester i løbet af deres undervisningsforløb. 

 

Konfirmationsdage i 2025 

8. a konfirmeres lørdag den 17. maj

8.b. konfirmeres Kristi Himmelfartsdag torsdag den 29. maj

Privatskoleelever fordeles på begge hold efter ønske.

   For konfirmander