Konfirmationsdagen

Sådan foregår en konfirmation i kirkenKonfirmanderne møder i våbenhuset ca. 20 min. før handlingen går igang. Når klokkerne har ringet og organisten begynder at spille, går konfirmanderne ind i procession og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, salmesang og læsning fra Bibelen holder præsten en prædiken for konfirmanderne. Efter prædikenen spiller og synger kirkens musikere et særligt stykke musik for konfirmanderne.

Hvordan foregår konfirmationsritualet?

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, herunder trosbekendelse, tilspørgsel og svar, konfirmationsvelsignelse og fadervor. Trosbekendelse og fadervor synges og bedes sammen højt i kor. Imens alle står oppe ved alteret, bliver hver enkelt konfirmand tilspurgt, om han/hun vil konfirmeres i den kristne tro. Mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt. Når konfirmanden har svaret "ja" til tilspørgslen, velsignes konfirmanden af præsten under håndspålæggelse. Dernæst læser præsten konfirmandens konfirmandord, som er et bibelcitat. Bibelcitatet er skrevet ind i den Bibel, konfirmanden får med hjem på konfirmationsdagen som en gave fra Sengeløse Kirke.

Vi beder fadervor sammen

Selve konfirmationen slutter med, at konfirmanderne, alle gæsterne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer.

Konfirmationen slutter med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.