Begravelse

Når de pårørende ønsker at tage afsked med den døde ved hjælp af en kirkelig begravelse eller bisættelse, rettes der kontakt til sognepræsten. Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen tilbyder sognepræsten støtte og sjælesorg.

 

Generelt for begravelser og bisættelser i Sengeløse Kirke gælder:

På grund af bygningskonstruktionen af den nye sognegård, er der ringe parkeringsforhold på stedet.

Vedrørende afspilning af musik, er der ikke tilknyttet wifi i kirken, og ej heller mulighed for at afspille fra en CD-afspiller. Man er velkommen til selv at medbringe anlæg, eller fx ved bisættelse/begravelse spørge bedemanden om assistance.
Ønsker man fællessange der ikke står i salmebogen, er man velkommen til selv at medbringe sangark.
Der er kun mulighed for at ønske sange fra DDS og Højskolesangbogen. Kirken har ikke 100 nye salmer og ej heller kirkesangbogen. Ønsker man til bisættelser fællessang fra højskolesangbogen, må de pårørende selv komme med sangprogrammer.

Alle henvendelser vedr. bisættelser eller begravelser i juli – sept. 2023 sker til Mona Westh på mkw@km.dk eller Vibeke Larsen på visl@km.dk , som vil være behjælpelig med at henvise til en præst. For at aftale bisættelsestidspunkt ret venligst henvendelse til Charlotte Fosner på tlf.: 21 37 07 33

Der er ikke mulighed for at sætte kisten på køl. Vi henstiller venligst til, at kisteankomsten bliver samme dag som bisættelsen finder sted. For aftale af tidspunkt for kister, ret venligst henvendelse til graver Gunner Andersen på graver@sengeloesekirke.dk eller tlf.: 21 71 84 07.