Sognebyggeri

Ny Sognegård i Sengeløse

 

Nu er det ganske vist – der kommer en ny Sognegård i Sengeløse.

Menighedsrådet begyndte at arbejde for at få forbedret vores faciliteter i 2018. I begyndelsen var vi indstillet på at renovere den eksisterende Sognegård og bygge til, men efterhånden stod det klart, at det var bedre at bygge nyt – både ud fra en økonomisk betragtning og ud fra de faciliteter, vi ville få. Det økonomiske ligger primært i lavere energiforbrug i en moderne bygning samt lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Vi startede med et budget på omkring 14 mio. kr. for en nybygget sognegård. Siden har vi arbejdet os igennem 5 forskellige forslag. Det endelige projekt blev sendt i udbud i marts 2022, og vi fik en ubehagelig overraskelse, da de 3 tilbud forelå: det billigste medførte et budget på 23 mio. kr. Kvadratmeterprisen var steget fra kr. 20.000 til kr. 31.200.

Vi er fælles om økonomien med de andre kirker i Høje Taastrup Kommune i den kirkelige enhed, der hedder Høje Taastrup Provsti. Provstiudvalget kunne ikke imødekomme vores ønske om en Sognegård til 23 mio. kroner, men de bevilligede 20 mio., hvilket må siges at være flot. Vi har desværre været nødt til at skære nogle ungdomslokaler fra for at få enderne til at mødes, men vi får en super lækker sognegård alligevel.

Vi får forbedret vores kontorer, køkken og mødesal. Derudover får vi et fint ungdomslokale/mødelokale i tilknytning til salen. På vestsiden mod præstegårdshaven får vi en lækker terrasse. Der bygges også et skur til opbevaring af havemøbler, grill mv.

Mødesalen får en maksimal kapacitet på 140 personer.

Vi havde oprindeligt planlagt med jordvarme, men da der snart kommer fjernvarme til Sengeløse, vil dette være den fremtidige opvarmningsform.

Den nye sognegård kommer til at fremstå hvid-filset/vandskuret, hvorved den kommer til at hænge mere sammen med kirken. Tagene bliver valmede med røde tegl, der passer godt ind i landsbyens udtryk.

Undervejs i byggeperioden vil mange af vores aktiviteter foregå i kirken, mens andre aktiviteter vil blive sat på ”hold”. Der vil være midlertidigt kirke- og kirkegårdskontor i nogle mobile pavilloner. Det meste af pladsen foran sognegården vil blive inddraget til byggeplads. Desuden vil der blive anlagt en midlertidig opbevaringsplads på marken overfor skolen.

Ifølge tidsplanen står Sognegården færdig i august 2023. Vi glæder os utroligt meget til at tage disse herlige faciliteter i brug.

Menighedsrådet svarer naturligvis gerne på spørgsmål til den nye sognegård.

På menighedsrådets vegne

Lars Enghoff Jensen

Formand

For at se tegningerne af byggeriet klik på nedenstående links.

Situationsplan

Facadetegning