Kirkegårdens vedligeholdelse

Vedligeholdelsen på kirkegården har her i foråret ikke været god. Det skyldes primært, at vi har været ramt af en langtidssygemelding. På en lille arbejdsplads rammer det selvfølgelig ekstra hårdt.

For at få kirkegården til at se pænere ud har vi hyret en ekstern gartner. Det vil vi snart se resultatet af.

Man er meget velkommen til at kontakte menighedsrådet omkring forhold ved kirkegården eller andet vedrørende kirken. Skriv gerne til formand@sengeloesekirke.dk.

Mvh

Lars Enghoff Jensen

Fmd. Menighedsrådet

 

Vedtægter for Sengeløse Kirkegård kan hentes her.


Prisliste for gravsteder m.m.


Ønsker du tilbud eller oplysninger om gravsteder og/eller takster, bedes du rette henvendelse til graver Hans Friis Christensen. Se under kontakt øverst på hjemmesiden.